تیم فروشگاه اینترنتی موبایل ۲۴ انلاین متشکل است از

ahmad hoseini

احمد حسینی
مدیر عامل

آدرس فروشگاه:

قم، ابتدای ۵۵ متری عماریاسر، مجتمع تجاری الزهرا، زیرزمین دوم، پلاک۲۴، فروشگاه موبایل ۲۴ آنلاین.